W chwili obecnej nasz zakres ofertowy obejmuje:
 • Wykonawstwo odlewów przemysłowych ze stopu aluminium
  AK 9 o ciężarze jednostkowym do 30 kg.
 • Wykonawstwo odlewów przemysłowych ze stopów miedzi
  (brązy BA 93 i BA 1044, mosiądz MO 59)
  o ciężarze jednostkowym do 50 kg.
 • Wykonawstwo odlewów ozdobnych.
Odlewy wykonywane są zgodnie z Polską Normą PN-ISO 8062.

Produkcja odlewów odbywa się wg technologii:
 • Formowanie w formach piaskowych (rdzenie wykonywane są ręcznie w technologii CO2, formy wykonywane są ręcznie z masy bentonitowej i specjalistycznej masy przymodelowej). Obróbka końcowa odlewów poprzez śrutowanie pozwala na osiągnięcie wysokiej estetyki zewnętrznej powierzchni odlewów.
 • Odlewanie w kokilach ręcznych.
 • Odlewanie w kokilarkach.