Nasza odlewnia wykonuje odlewy przemysłowe i ozdobne
z aluminium, brązu i mosiądzu.

Zalewanie odlewów odbywa się metodą grawitacyjną
w formach piaskowych i kokilach metalowych.

Waga odlewów do 50 kg.

Zapraszamy do współpracy!